Επιλογή Σελίδας

Σίτα ανοιγόμενη

Χαρακτηρίζεται από απεριόριστη αντοχή

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σίτα ανοιγόμενη

Είναι μια σίτα ανοιγόμενης κίνησης, κατάλληλο κυρίως για πόρτες κουζίνας. Χαρακτηρίζεται από απεριόριστη αντοχή που προσφέρει λόγω των ενισχυμένων προφίλ αλουμινίου