Σίτα plisse με ερπύστρια

Μηχανισμός ερπύστριας χωρίς κάτω οδηγό

Περιγραφή

Υπάρχει μηχανισμός ερπύστριας χωρίς κάτω οδηγό, διευκολύνοντας έτσι την διέλευση και το καθάρισμα του δαπέδου. Το πανί είναι πτυχωτό και ιδιαίτερα ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση.